Career as a Dispatcher

Precision in Every Move

Join CEVA Logistics Poland for a Fulfilling Career as a Dispatcher

Join CEVA Logistics Poland for a Fulfilling Career as a Dispatcher

Welcome to CEVA Logistics, where the art of logistics meets an open world full of possibilities. As a Dispatcher at CEVA, you don't just organize shipments; you shape the future of global logistics through every precise decision. Join CEVA Logistics as a Dispatcher and #DaretoGrow in a workplace that values your ambitions. Discover your potential through continuous career development, innovative learning opportunities, and a collaborative environment that appreciates people.

Mastering logistics: the role of a CEVA dispatcher

A Freight Forwarder at CEVA plays a crucial role in perfecting logistic processes. Here are the main aspects of their role:

 • Shipment Coordination: Planning and optimizing routes to ensure timely delivery of goods.
 • Communication: Maintaining constant contact with clients, drivers, and subcontractors, conveying essential information.
 • Problem Solving: Promptly reacting to unforeseen situations and ensuring the smooth flow of transportation.
 • Documentation: Maintaining precise shipment records and ensuring compliant documentation.
 • Monitoring: Tracking the movement of shipments in real-time and responding to changes.
 • Enhancing Efficiency: Identifying ways to improve the efficiency of logistic operations."
Career as a Dispatcher

Nurturing excellence: CEVA Logistics' dedication to employee well-being and a positive work environment

Employee training and education:

The company invests in continuous training programs to provide employees with ongoing development opportunities, ensuring their work is filled with best practices.

Modern and comfortable facilities:

CEVA ensures the creation of modern and well-equipped facilities in line with the highest standards.

Continuous improvement:

CEVA is committed to continuously improving logistic processes, analyzing customer needs, and adapting market practices.

 

Contact us!

Do you have questions about the recruitment process or specific job offers? Our team is here to help. Get in touch with us at sh-ne-ce-recruiting@cevalogistics.com. Take the first step towards your career at CEVA Logistics!

 

Explore more opportunities at CEVA Logistics Poland

While you're considering a career as a Dispatcher, don't miss out on other exciting opportunities within our organization. Discover a variety of roles tailored to different skill sets and ambitions. Explore the diverse range of vacancies below and find the perfect fit for your next career move. Your journey with CEVA Logistics starts here

No job result found
New search
 

 

Precyzja w każdym Ruchu

Dołącz do CEVA Logistics i rozpocznij satysfakcjonującą karierę Spedytora / Spedytorki

Witaj w CEVA Logistics, gdzie sztuka logistyki spotyka otwarty świat, pełen możliwości. Jako Spedytor / Spedytorka w CEVA nie tylko organizujesz transporty; kształtujesz przyszłość światowej logistyki poprzez każdą precyzyjną decyzję. Dołącz do CEVA Logistics jako Spedytor / Spedytorka i #DaretoGrow w miejscu pracy, które ceni Twoje ambicje. Odkryj swój potencjał dzięki ciągłemu rozwojowi kariery, innowacyjnym możliwościom nauki i środowisku współpracy, które docenia ludzi.

Spedytor w CEVA odgrywa kluczową rolę w doskonaleniu procesów logistycznych. Oto główne aspekty jego roli:

 • Koordynacja Przesyłek: Planowanie i optymalizacja tras, zapewniając terminową dostawę towarów.
 • Komunikacja: Stały kontakt z klientami, kierowcami i podwykonawcami, przekazywanie istotnych informacji.
 • Rozwiązywanie Problemów: Szybka reakcja na nieprzewidziane sytuacje, zapewnienie płynności transportu.
 • Monitorowanie: Śledzenie ruchu przesyłek w czasie rzeczywistym, reagowanie na zmiany.
 • Doskonalenie Efektywności: Identyfikowanie sposobów poprawy efektywności operacji logistycznych.
Career as a Dispatcher

CEVA Logistics dba o wszystkich pracowników oraz o stworzenie odpowiedniego środowiska pracy

Szkolenia i Edukacja Pracowników:

Firma inwestuje w stałe programy szkoleniowe, aby pracownicy mieli ciągłe okazje do rozwoju, a ich praca była wypełniona najlepszymi praktykami.

Nowoczesne i Komfortowe Obiekty:

CEVA dba o tworzenie nowoczesnych i dobrze wyposażonych obiektów zgodnych z najwyższymi standardami.

Ciągłe Doskonalenie:

CEVA zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia realizowanych procesów logistycznych, analizując potrzeby Klientow oraz adaptując praktyki rynkowe.

 

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania dotyczące procesu rekrutacji lub konkretnych ofert pracy? Nasz zespół jest tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami pod adresem sh-ne-ce-recruiting@cevalogistics.com. Zrób pierwszy krok w stronę swojej kariery w CEVA Logistics!

Odkryj więcej możliwości w CEVA Logistics

Podczas gdy rozważasz karierę, jako Spedytor / Spedytorka, nie przegap innych ekscytujących możliwości w naszej organizacji. Odkryj różnorodne role dostosowane do konkretnych umiejętności i ambicji. Przeglądaj szeroką gamę ofert i znajdź tą idealnie dopasowaną dla Twojego rozwoju zawodowego. Twoja podróż z CEVA Logistics zaczyna się tutaj.

No job result found
New search