header-ceva-sweden-blog

Safer handling of goods, safer workplace

Meet Zakaria, Project Manager for the new "High-Value Cage"

At CEVA Logistics' warehouse in Brunna, Sweden, approximately 375,000 items are processed each week, orders from Zalando's customers in the Nordic market. These items could range from shoes, new winter jackets, and workout clothes, to stylish party outfits. All goods are handled with the utmost care. A tidy and well-organized site is essential not only to ensure that the goods reach the customers in excellent condition but also to facilitate efficient and smooth operations.

Changes in operations have imposed new safety requirements on the warehouse

Last year, the Brunna warehouse became responsible for handling dangerous and delicate goods. This new category of items demanded special precautions and necessitated planning and facility remodeling. This new area is referred to as the "High-Value Cage" because it is a secure and restricted area. Only authorized personnel with special access are allowed inside. Employees handling these goods have also received specialized training and education.

We met Project Manager Zakaria Anwar, who has been involved in planning Brunna's new section since day one. This was one of his initial responsibilities upon joining the warehouse team in December last year. With substantial experience in project management and a background as a Business Analyst in e-commerce and retail, including positions at ICA and Mathem, Zakaria was well-equipped for the task. He shares insights about the project:

 

ceva-sweden-brunna-employee-zakaria

"Planning our 'High-Value Cage' has been exceptionally rewarding, and managing a project from start to finish has been a gratifying experience. For our team in Brunna, introducing this new operational segment was a matter of prestige. The operation demands rigorous security measures, and the opportunity to establish this operation underscores the significant trust our client, Zalando, has placed in us."

Handle with Care!

The new product segment demands meticulous care. This category includes delicate and valuable items like cosmetics, accessories, jewelry, designer eyeglasses, as well as flammable items like hairspray and perfumes. Zalando, one of Europe's leading e-commerce platforms in the lifestyle sector, naturally offers these products to its customers. Therefore, the Brunna team is delighted to include this range of products in their operations.

Win-Win – thanks to excellent planning

For Zakaria, who has been involved in the project since joining CEVA in Brunna, seeing the operation go live in August of this year marked a significant milestone.

 

ceva-sweden-brunna-high-value-cage

 

"I thrive on solving problems and taking on challenges. Leading this project has been immensely enjoyable and educational. It's about ensuring that we meet safety standards and establish a new operational segment efficiently. Equally important is ensuring that information about the new operation reaches everyone at the warehouse. The successful completion of the setup, according to our plan, is a testament to exceptional teamwork. This project ranks among the most fulfilling ones I've had the privilege to work on," says Zakaria.

Zakaria further elaborates that various departments at the warehouse contributed to the work on the new area, including tasks like labeling picking locations, item relocation, and shelf reconfiguration, among others.

With the new area in place, customers in Sweden, Norway, Finland, and Denmark can now receive Zalando orders, knowing that these items have been handled with extra care. This provides added value for customers, expands the warehouse's business base, and enhances safety for the staff in Brunna – a genuine win-win scenario.

 

 

Säkrare varuhantering, säkrare arbetsplats

– möt Zakaria, projektledare för utvecklandet av en ”High value cage”

På CEVA Logistics lager i Brunna, Sverige, hanteras omkring 375 000 varor per vecka som är beställda av Zalandos kunder på den nordiska marknaden. Det kan vara skor, en ny vinterjacka, träningskläder eller en ny partyoutfit. Alla varor hanteras med största varsamhet. Ordning och reda är en förutsättning för att varorna som skickas ut ska komma fram till kunden i toppskick – men också för att arbetet ska kunna ske så effektivt och smidigt som möjligt.

Förändringar i verksamheten ställer nya krav på säkerhet

Under förra året fick lagret i Brunna besked om att de skulle få ansvar för att hantera farligt och ömtåligt gods. Det nya segmentet av varor kräver särskild varsamhet och ställde krav på planering och ombyggnad på lagret. Det nya området kallas för ”High value cage” eftersom det är ett stängt område. Endast dedikerad personal som har särskild access får vistas på området. De som arbetar med denna typ av varor har också fått särskild utbildning och träning. 

Vi träffar projektledaren Zakaria Anwar som har varit med och planerat den nya verksamheten i Brunna sedan start. Detta var en av hans första uppgifter när han började jobba på lagret i december förra året. Med gedigen erfarenhet av projektledning och från att ha arbetat som Business Analyst inom e-handeln och detaljhandeln, bland annat på ICA och Mathem, hade han rätt kompetens för jobbet. Om uppdraget berättar Zakaria:
 

ceva-sweden-brunna-employee-zakaria

 

Att få vara med och planera vår ”High value cage” har varit otroligt givande, och det har varit väldigt kul att få jobba med ett projekt från ax till limpa. För oss var det en prestigevinst att få införa den här nya verksamhetsdelen. Verksamheten kräver omfattande säkerhet – och att vi har fått möjlighet att sätta upp den här verksamhetsdelen visar på stort förtroende från vår uppdragsgivare Zalando”.

Hanteras varsamt!

Det nya produktsegmentet kräver varsam hantering. Det rör sig om både mer ömtåliga och värdefulla varor som kosmetika, assessorer, smycken och designerglasögon, men också varor som kan vara brandfarliga såsom hårspray och parfymer. Zalando är en av Europas ledande e-handelsplattformar inom lifestyle. Att de vill kunna erbjuda denna typ av produkter till sina kunder är en självklarhet. Därför är teamet i Brunna extra glada över att få inkludera denna del i sin verksamhet.

Win-win – tack vare god planering

För Zakaria som har arbetat med projektet sedan han började på CEVA i Brunna så var det en viktig milestone när verksamheten började användas i augusti i år.
 

ceva-sweden-brunna-high-value-cage

 

Jag gillar att lösa utmaningar och problem – och att få leda detta projekt har varit otroligt kul och lärorikt. Det gäller verkligen att säkerställa att vi kan möta krav ur säkerhetsperspektiv och bygga upp en ny verksamhetsdel på ett riktigt smart sätt. Samtidigt är det också viktigt att vi ser till att information om den nya verksamheten når ut till alla berörda på lagret. Att vi lyckats lösa iordningställandet enligt vår plan är ett resultat av ett gott samarbete. Det här är något av det roligaste jag har varit med om att arbeta med”, säger Zakaria.

Zakaria förklarar vidare att flera olika avdelningar på lagret har varit involverade och bidragit i arbetet med det nya området. Arbetet har bland annat innefattat etikettering av plockplatser, flytt av artiklar, att bygga om hyllor med mera.

Med det nya området på plats, kan nu konsumenter runt om i Sverige, Norge, Finland och Danmark få hem de varor som beställts från Zalando, tryggt förvissade om att dessa varor hanterats extra varsamt. Det tillför värde för kunderna, bredare verksamhetsbas för lagret och förhöjd säkerhet för personalen i Brunna. En win-win situation helt enkelt.