Employee CEVA
Employee CEVA

In gesprek met Jorran Hekman - van stagiair naar lead engineer. Dare to Grow!

“Logistiek is altijd in beweging, groeit mee met de tijd en staat nooit stil. Het is altijd in ontwikkeling en dat is mooi.”

Onze mensen zijn de hartslag van de organisatie, de kracht van CEVA Logistics. Wij zijn enorm trots op onze talenten! Zij laten ons hart sneller kloppen.

Zo ook Jorran Hekman! Inmiddels 3,5 jaar werkzaam voor Ingram Micro, nu onderdeel van CEVA Logistics. Gestart als stagiair, doorgegroeid naar Logistics Engineer. Jorran blijft zijn ambities najagen: “Het lijkt me tof om in de komende 4 jaar het warehouse wat we nu hebben opgezet verder te gaan ontwikkelen naar iets geautomatiseerd. Dat is een mooi doel om naartoe te werken. Waarin ik ook nog verder groeien in mijn functie en mijn rol.” 

De weg binnen CEVA Logistics

Voor zijn studie Logistics Engineering aan de NHTV (tegenwoordig de BUAS) was Jorran voor zijn afstuderen op zoek naar een leerzame plek om ervaring op te doen. Tijdens zijn zoektocht kwam hij terecht bij een vacature van Ingram Micro. Na 1 positief gesprek was het meteen raak. Er was een klik en voor Jorran was het gelijk duidelijk, dit was de plek waar hij moest zitten.

Tijdens mijn afstudeerproject heb ik hier een super leuke tijd gehad. Ik ontdekte dat ik hier goed op mijn plek zat, het samenwerken met jonge mensen en het directe contact met de operatie sprak mij aan en dat maakte het duidelijk dat ik hier graag zou blijven. Nadat ik mijn studie goed had afgerond kreeg ik een aanbod om te blijven als Logistics Engineer. Omdat ik hier zo goed op mijn plek zat hoefde ik daar niet lang over na te denken en pakte ik deze kans met beiden handen aan.”
 

CEVA lead engineer

Een plek om te groeien

“Ik ben begonnen met kleinere operationele projecten. Binnen deze projecten was ik als Engineer veel op de vloer te vinden, omdat de processen daar plaatsvinden. Daarnaast heb ik als Engineer een mooie bijdrage kunnen leveren aan het opzetten van een nieuw multiclient warehouse. Dit is een warehouse met meerdere klanten onder één dak en dit maakt het proces automatisch ook een stuk dynamischer en complexer. Hierdoor heb ik in een relatief korte periode veel kennis en ervaring kunnen opdoen. Vervolgens kreeg ik de gelegenheid om mijn kennis toe te passen binnen verschillende tender trajecten.

Kort gezegd potentiële klanten voorzien van een logistiek concept. Mede hierdoor met een enthousiast projectteam uiteindelijk een klant uit het tenderproces, van een nieuw warehouse mogen voorzien. Binnen dit project heb ik als Lead Engineer de leiding genomen over het onderdeel “operationele design & ramp-up” van het nieuwe warehouse. Uiteindelijk ben ik er van de initiatiefase tot aan implementatiefase bij betrokken geweest en heb ik daar zoveel tijd in gestopt, waardoor ik het niet meer los kon laten. Daarom heb ik ook de keuze gemaakt om verder te gaan voor deze klant en het warehouse met het team on site naar een hoger niveau te brengen”

CEVA lead engineer

“CEVA Logistics is een mooie plek om te groeien. We hebben enorm veel kennis en ervaring om grootte operaties draaiende te krijgen en te onderhouden. Het fijne hiervan is dat je gemakkelijk bij elkaar in de keuken kunt kijken. Leder warehouse heeft dan ook zijn eigen specialisme en door de connectie als engineers onderling te behouden kun je elkaar in projecten enorm goed helpen. Soms sta je ervan te kijken hoe je elkaar met relatief simpele oplossingen kunt ondersteunen en dat is tof.”

“Wil je blijven groeien binnen de organisatie dan is dat zeker mogelijk, je moet alleen niet te snel willen gaan. Wanneer je je goed blijft focussen en je tijd neemt dan komt dat vanzelf. Zo heb je ook altijd nog de ruimte om aan jezelf te blijven denken en werken, het stukje mentale ontwikkeling moeten we zeker niet vergeten. Er wordt namelijk veel van je gevraagd tegenwoordig. Dan is het goed dat je voor jezelf duidelijk hebt wat je wilt en waar je naar toe wilt groeien.”

Nieuwe kansen

“Ik wist eigenlijk altijd al wel dat ik de logistiek in wilde. Eén van mijn ouders zit ook in de logistiek, dus ik kwam al op jonge leeftijd met dit vakgebied in aanraking. Logistiek is altijd in beweging, groeit mee met de tijd en staat nooit stil. Het is altijd in ontwikkeling en dat is mooi.”

Binnen het bedrijf zijn er volop kansen te vinden waarmee je je kan door ontwikkelen. Het is hard werken, maar dat maakt het ook leuk. Je leert ontzettend veel wanneer je verschillende taken oppakt, je steekt namelijk overal wel iets van op. Misschien heb je die kennis niet direct nodig maar over een paar maanden. Dan is het alleen maar fijn dat je die kennis al in bezit hebt. We zitten hier met een jong team dat dezelfde mindset deelt en dat maakt het werken nog leuker.”

Lead_Engineer_Jorran_CEVA

 

Hoe ziet de toekomst er bij CEVA Logistics er voor jou uit?

“Toen ik hier binnen kwam heb ik altijd gezegd dat ik projecten wil doen met betrekking tot automatisering. Ik hoop nu dat dat er ook in zit en dat ik daar samen met een team aan kan gaan werken. Het lijkt me tof om in de komende 4 jaar het warehouse wat we nu hebben opgezet verder te gaan ontwikkelen naar iets high end en geautomatiseerd. Daarnaast wil ik ook mijn leidinggevende vaardigheden verder gaan ontwikkelen. Al met al vind ik dit een mooi doel om naartoe te werken en waarin ik ook nog verder kan groeien in mijn functie en mijn rol.”

De cultuur binnen CEVA Logistics is aantrekkelijk en open. Je kan bij iedereen binnenlopen en daar moet je ook gebruik van maken. Het is een hechte club, ongeacht de functie. En iedereen praat met elkaar. Als je iets over een bepaald onderwerp wilt weten en wat iemand anders in een andere functie weet, kan je daar altijd aankloppen. We moeten vooral ook onthouden dat we het samen doen. Een doel bereik je niet alleen, maar samen. Binnen de club van Logistic Engineers geld dan ook “If you want to go fast go alone. If you want to go far go together.” 
 

 

 

In conversation with Jorran Hekman - from intern to lead engineer. Dare to Grow!

Our people are the heartbeat of the organization, the strength of CEVA Logistics. We are enormously proud of our talents! They make our heart beats faster.

And that includes Jorran Hekman! He worked for Ingram Micro’s Commerce & Lifecycle Services for 3.5 years and continues his career as part of the CEVA Logistics team. Jorran started as an intern, and progressed to become a Logistics Engineer. Jorran continues to pursue his ambitions: "I think it would be great to further develop the warehouse we have set up into something high end and automated. That is a nice goal to work towards. At the same time, I can also grow further in my function and my role." 

The path within CEVA Logistics

For his Logistics Engineering studies at NHTV (now BUAS) in Breda, The Netherlands, Jorran was looking for a place to learn and gain experience before graduating. During his search, he came across a vacancy at the company. After one positive interview, he was immediately hooked. There was a click, and for Jorran, it was immediately clear, this was the place to be.

"During my graduation project, I had a great time here. I felt at home here, working with young people, and the direct contact with the operation appealed to me and convinced me that I would like to stay here. After finishing my studies, I received an offer to stay as a Logistics Engineer. Because I felt so comfortable here, I didn't have to think about it for long, and I grabbed this opportunity with both hands."

Lead_Engineer_Jorran_CEVA

A place to grow

"I started with smaller operational projects. Within these projects, as an Engineer, I roamed around the floor frequently, because that's where the processes take place. In addition, as an Engineer,, I made a great contribution in setting up a new multiclient warehouse. This type of warehouse has multiple customers under one roof , which automatically makes the process much more dynamic and complex. This allowed me to gain a lot of knowledge and experience in a relatively short period of time. I was then given the opportunity to apply my knowledge within various tender processes. In short, I was providing potential customers with a logistical concept. I was finally able to provide a new client from that tender process, with a new warehouse supported by an enthusiastic project team. Within this project, as Lead Engineer, I took charge of the operational design & ramp-up of the new warehouse. Ultimately, I was involved from the initiation phase to the implementation phase and put so much time and effort that I was deeply invested in the project. It was my goal to take the warehouse to the next level with the team on site."
 

CEVA lead engineer

"CEVA Logistics is a great place to grow. We have a lot of knowledge and experience to run large-scale operations. The nice thing about this is that it is easy to look at each other's work and learn from each other. Each warehouse has its characteristics and challenges, and by maintaining the connection with fellow engineers, you can help each other enormously in the projects. Sometimes you are amazed at how you can support each other with relatively simple solutions, which is cool."

"If you want to continue to grow within the organization, then that is certainly possible, but in my view, you don't want to go too fast. If you stay focused and take your time, it will come naturally. So you always have the space to keep thinking about yourself and your mental development, which should certainly not be forgotten. The expectation is high nowadays; a lot is asked of you. So it's good to have a clear idea of what you want and where you want to grow."

New opportunities

"I always knew I wanted to go into the logistics sector. One of my parents also works in logistics, so I came into contact with this field at a young age. Logistics is always changing, growing with time and never stands still. It's always evolving, and that's nice."

"Within the company, there are plenty of opportunities to be found with which you can develop further. It's hard work, but that also makes it fun. You learn a lot when you take on different tasks because you can learn something from everything. Maybe you don't need the knowledge right away, but it might come in handy in a few months’ time. Then it's just great that you already have that knowledge. We have a young team that shares the same mindset, making working here even more fun.”

CEVA lead engineer

 

What does the future look like for you at CEVA Logistics?

"When I joined the company, I always said that I wanted to do projects related to automation. I hope I can put that into practice, and I can start working on that with the team. I think it would be great to further develop the warehouse we have set up into something high end and automated in the next four years. I also want to develop my leadership skills further. All in all, I think this is a nice goal to work towards, and in turn, I can also grow further in my function and my role."

"The culture within the company is attractive and open. You can approach anyone, and you should take advantage of that. It's a close-knit team, regardless of the position. And everyone talks to each other. If you want to know something about a particular subject and what someone else in another function knows, you can always knock on that door. Above all, we have to remember that we do it together. You don't reach a goal alone, but together. Within the Logistic Engineers team, the following applies: "If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together."