Device-Lifecyle-Solution-Team
Device-Lifecyle-Solution-Team

Discover the World of Device Lifecycle Solutions

Find out what's involved in the world of Device Lifecycle Solutions at Commerce

At Device Lifecycle Solutions (DLS) at Commerce, it's about more than just providing services; it's about embracing a mission driven by the passion to make a difference in the lifecycle of mobile devices. In Waalwijk, where our global operations sit, this mission comes to life, and we invite you to be part of this exciting adventure.

A Global Network, A Close-Knit Team

Our DLS team forms a close community of experts, globally connected and locally led from Waalwijk. Here, we keep communication lines short, allowing you not only to have direct contact with the right people but also the opportunity to personally know your colleagues.

 

Device-Lifecyle-Solution-Team

Your Journey in the World of DLS

At DLS, your journey begins with connecting new end-users and customer accounts. It's not just about providing services but creating a seamless experience, enriching supply chain processes, and facing new challenges daily. This is where IT connects, and the collaboration of teams leads to innovative solutions.

"Celebrating successes together gives a satisfying feeling and the energy to go the extra mile with each other," says Rutger de Ruiter, Manager Business Analytics & Control.

Device-Lifecyle-Solution-Team_Rutger

Collaborate with Experts, Create Opportunities

The DLS program requires teamwork, ensuring that every step runs smoothly. Whether it's assembling orders, designing custom solutions through our IT team, or testing new interfaces - at DLS, the possibilities are endless.

"This makes our work incredibly diverse, and we can identify and develop improvements," says Arnita Veipa van Lievenoogen, Account Support Representative.

Device-Lifecyle-Solution-Team_Arnita

Your Role in the Entire Product Journey

Throughout the lifespan of a device, you play a crucial role. Each team within DLS has its own specialization, making it a key link in the entire program. This, combined with the small size of the team, ensures diversity, collaborative thinking, and new challenges every day.

Device-Lifecyle-Solution-Team

 

Sustainability and Innovation

At DLS, we not only strive for excellent service but also for sustainability. At the end of a device's lifecycle, we explore how to upgrade, refurbish, or recycle through IT Asset Disposition (ITAD). This is not only convenient for the customer but also contributes to a better world. As an employee, you directly contribute to these sustainable and innovative solutions.

Make an impact at DLS!

At DLS Commerce, it's not just about what we do but about who we are as a team. DLS Commerce is more than just a service; it's an opportunity to be part of something significant. Become a pioneer in the world of Device Lifecycle Solutions and discover how your passion and skills can have a lasting impact.

🚀Your future begins here! 

Device-Lifecyle-Solution-Team
 

 

Ontdek de Wereld van Device Lifecycle Solutions bij Commerce!

Bij Device Lifecycle Solutions (DLS) van Commerce draait het om meer dan alleen dienstverlening; het gaat om het omarmen van een missie, gedreven door de passie om een verschil te maken in de levenscyclus van mobile devices. In Waalwijk, waar onze wereldwijde operatie wordt aangestuurd, komt deze missie tot leven, en we nodigen jou uit om onderdeel te worden van dit bijzondere avontuur

Een Wereldwijd Netwerk, Een Hecht Team

Ons DLS-team vormt een hechte gemeenschap van experts, wereldwijd verbonden en lokaal geleid vanuit Waalwijk. Hier houden we de lijnen kort, waardoor je niet alleen direct contact hebt met de juiste personen, maar ook de kans krijgt om je collega's persoonlijk te kennen.
 

Device-Lifecyle-Solution-Team

Jouw Reis in de Wereld van DLS

De reis begint bij het opstellen van een plan van aanpak om een nieuwe gebruikers of accounts aan te sluiten in het programma. Hier gaat het niet alleen om de dienstverlening, maar om het creëren van een naadloze ervaring, waarbij DLS de supply chain-processen verrijkt en dagelijks nieuwe uitdagingen aangaat. Het is hier waar IT verbindt en waar het samenspel van alle subteams leidt tot innovatieve oplossingen.

'Om dan met elkaar successen te vieren geeft een voldaan gevoel en energie om met elkaar nog een stap extra te doen,' vertelt Rutger de Ruiter, Manager Business Analytics & Control.

 

Device-Lifecyle-Solution-Team_Rutger

Werk samen met Experts, Creëer Mogelijkheden

Het DLS-programma vereist teamwork en samen zorgen we dat elke stap soepel verloopt. Of het nu gaat om het samenstellen van orders, het ontwerpen van oplossingen op maat door ons eigen IT-team of het testen van nieuwe interfaces. Bij DLS zijn de mogelijkheden eindeloos.

'Hierdoor wordt ons werk enorm divers en zijn we in staat verbeteringen te signaleren en uit te werken,' vertelt Arnita Veipa van Lievenoogen, Account Support Medewerker.

Device-Lifecyle-Solution-Team_Arnita

Jouw Rol in de Volledige Productreis

Gedurende de levensduur van een device speel je een cruciale rol. Elk team binnen DLS heeft een eigen specialisme en is daarmee een belangrijke schakel in het hele programma. Dit en de kleinschaligheid van het team zorgen voor diversiteit, meedenken met elkaar en elke dag  nieuwe uitdagingen. 

Device-Lifecyle-Solution-Team

 

Duurzaamheid en Innovatie

Bij DLS streven we niet alleen naar uitmuntende dienstverlening, maar ook naar duurzaamheid. Aan het einde van de levensduur van een device bekijken we hoe we kunnen upgraden, refurbishen of recyclen via ITAD. Dit is niet alleen handig voor de klant, maar het draagt ook bij aan een betere wereld. Als medewerker draag je direct bij aan deze duurzame en innovatieve oplossingen.


 

Maak een impact bij DLS!

Het gaat niet alleen om wat we doen, maar om wie we zijn als team. DLS is niet zomaar een dienstverlening; het is een kans om deel uit te maken van iets groots en een dienstverlening waar nog veel kansen benut kunnen worden. 
Word een pionier in de wereld van Device Lifecycle Solutions en ontdek hoe jouw passie en vaardigheden een blijvende impact kunnen hebben.

🚀Jouw toekomst begint hier!

Device-Lifecyle-Solution-Team