Safety Officers CEVA Logistics

CEVA Logistics puts Work Safety first

Discover the important role of Safety Officers in logistics companies and learn about Astrid's multifaceted job as a Safety Officer at CEVA Logistics.

Safety Officers are important to ensure that the employees at any given company are working in a safe environment where they are faced with the smallest possible risks to their health and safety. At CEVA Logistics, Astrid is one of many Safety Officers ensuring exactly that. Astrid describes her job as “multifaceted, interesting and fun”. Originally, Astrid applied at an employment agency to work at a bakery – her joining CEVA Logistics 2.5 years ago was a lucky coincidence. 

Astrid started her career at CEVA Logistics in the Pick and Pack departments before becoming a Safety Officer. An on-site Safety Officer’s main tasks are ensuring the processes in the warehouse run smoothly and keeping the accident rate as low as possible, meaning few to no work accidents. Astrid also teaches employees how to spot and avoid potentially dangerous situations. “We regularly have a lot of new employees, whom we immediately have to instruct and train. We tell them that putting cardboard under a fire protection door constitutes a criminal offence, for example.”

Safety Officers CEVA Logistics

There is an open error culture at CEVA Logistics, which is essential when you want to work efficiently in a trust-based environment which also encourages personal growth. Even when minor mistakes happen and things do not go to plan, Astrid openly addresses her issues and aims to look at mistakes in a positive light to learn something from them. 

Astrid’s day starts with reviewing the protocols from the previous shift. These protocols are the basis for the eleven on-site Safety Officers updating and informing each other, as they all work in three shifts and do not necessarily get a chance to do a hand-over in person. In these protocols, the Safety Officers document potential workplace hazards with photos and notes. This is especially important to Astrid, who looks at her job as “a calling to make sure work safety is a priority for everyone”. To maintain her skills and expertise, Astrid takes two in-house first aid courses and fire protection assistant courses a year. This way, she can offer support and expertise in case of an emergency. 

Safety Officers CEVA Logistics

Astrid’s work is not a desk job by a long shot, as she walks 9,000 to 14,000 steps a day – but she looks at this fact as an advantage because it keeps her fit and healthy. Astrid tried out many different career paths, one of them being waitressing at Germany’s biggest bowling alley, so walking big distances is not new to her. 

Although she does keep in touch with former colleagues who would love to have her back, Astrid prefers staying with CEVA Logistics because of all the wonderful co-workers she has met. “I feel at home here. The people at CEVA Logistics believed in me and hired me. It feels great to be needed.” She can see herself still working here in ten years’ time.

Safety Officers CEVA Logistics

 

Would you also be interested in ensuring safety at a big logistics company? – If so, apply below!

 

 

Veiligheid op het werk voorop bij CEVA Logistics: de belangrijke rol van HSE Officers

Maak kennis met Astrid's veelzijdige baan als HSE Officer bij CEVA Logistics en ontdek hoe zij de veiligheid op de werkvloer waarborgd

Bij CEVA Logistics zijn HSE Officers en Coördinatoren van groot belang voor het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers. Astrid maakt deel uit van het QESH-team en werkt samen met haar collega's elke dag aan dit doel. Ze beschrijft haar baan als veelzijdig, interessant en leuk. Astrid kwam 2,5 jaar geleden bij CEVA Logistics terecht als HSE officer, nadat ze oorspronkelijk bij een uitzendbureau solliciteerde voor een baan in een bakkerij.

Astrid begon haar carrière bij CEVA Logistics op de afdeling Pick and Pack, voordat ze HSE Officer werd. Als HSE Officer is het haar taak om ervoor te zorgen dat de processen in het magazijn soepel verlopen en het aantal arbeidsongevallen zo laag mogelijk blijven. Ze leert ook medewerkers hoe ze potentieel gevaarlijke situaties kunnen herkennen en vermijden. Bij CEVA Logistics is er een open cultuur, wat essentieel is voor efficiënt werken in een omgeving die gebaseerd is op vertrouwen. Zelfs als er kleine fouten optreden, bespreekt Astrid openlijk haar problemen en streeft ze ernaar om fouten positief te bekijken om er iets van te leren.
 

Safety Officers CEVA Logistics

Elke dag begint Astrid met het bekijken van de protocollen van de vorige dienst. Deze protocollen vormen de basis voor de elf HSE Officers ter plaatse om elkaar bij te werken en te informeren. In deze protocollen documenteren de ze mogelijke werkplekgevaren met foto's en notities. Astrid ziet haar baan als "een roeping om ervoor te zorgen dat werkveiligheid voor iedereen een prioriteit is". Om haar vaardigheden en expertise te behouden, volgt Astrid twee keer per jaar in-house EHBO-cursussen en cursussen voor brandbeveiliging assistent. Zo kan ze ondersteuning en expertise bieden in geval van nood.

Hoewel haar werk allesbehalve een kantoorbaan is en ze elke dag tussen de 9.000 en 14.000 stappen loopt, beschouwt Astrid dit feit als een voordeel omdat het haar fit en gezond houdt. 

Safety Officers CEVA Logistics

Ze heeft contact met voormalige collega's die haar graag terug willen hebben, maar ze blijft liever bij CEVA Logistics vanwege haar geweldige collega's. "Ik voel me hier thuis. De mensen bij CEVA Logistics geloofden in mij en hebben me aangenomen. Het voelt geweldig om nodig te zijn." Ze ziet zichzelf over tien jaar nog steeds bij CEVA Logistics werken.

Team QESH speelt een belangrijke rol speelt binnen CEVA Logistics. Het is een continu proces van leren en verbeteren om zo een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor alle medewerkers. 

Safety Officers CEVA Logistics

 

Wil jij onderdeel worden van een organisatie die veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel heeft staan? Kijk dan eens naar de carrièremogelijkheden en Dare to Grow!