red bus
red bus

Simplifying Daily Commutes

CEVA's Bus Solution Makes Commuting Fast, Affordable, and Eco-Friendly

CEVA's warehouse has been a third-party logistics partner to Zalando for several years, and six days a week, several hundred employees work to handle goods that consumers in Sweden, Norway, Finland and Denmark have bought. To make it easier for employees to commute to and from work, a special bus line is organized between the warehouse and the nearest commuter train station. This saves our employees more than an hour of travel time every day. Additionally, traveling by public transportation is both cost-effective and environmentally friendly!

CEVA's warehouse in Brunna is one of the larger employers in Upplands Bro. The location of the warehouse is optimal to provide the best service to both the warehouse's customer Zalando and the end customers. Here, we can smoothly and efficiently receive clothing, shoes, and beauty products to then send them to recipients throughout the Nordic region.

CEVA-Bus-Solution-Brunna-Sweden

 

Many of the employees commute to work by commuter train to Kungsängens station, but there are no natural connections for the final leg to the warehouse. Therefore, CEVA in Brunna decided to charter its own buses to make the journey to and from work seamless.

Unfortunately, public transportation to the warehouse area is not optimally developed, as several companies have pointed out to the municipality and region. While waiting for improvements, we have arranged our own buses between the station and the warehouse. This gives our employees over an hour of extra time each day to do things other than commuting," says Fredrik Gemfors, Head of CL Nordics at CEVA in Brunna.

"Our staff is always our top priority. I am proud and happy that we can simplify the daily commute for our employees by providing smoother travel to and from work – and at the same time support our client Zalando in the very best way"


The number of trips has increased as the operations in Brunna have grown and more employees have been hired. Today, CEVA's bus line operates a total of 12 trips per day between Kungsängens Station and the warehouse, in the morning, during shift changes in the middle of the day, and in the evening.

Our staff is always our top priority. I am proud and happy that we can simplify the daily commute for our employees by providing smoother travel to and from work. Ultimately, it is about being an attractive employer," concludes Fredrik Gemfors.

At the warehouse in Brunna, work environment is constantly reviewed. Changes and improvements are made in collaboration with employees, safety representatives, and the union Transport, that the company has a collective bargaining agreement with. 

 

 

 

CEVAs bussar gör resan till jobbet snabbare, billigare och mer klimatsmart

CEVAs lager är sedan flera år tredjepartslogistikpartner till Zalando och sex dagar i veckan arbetar flera hundra anställda med att hantera varor som konsumenter i Sverige, Norge, Finland och Danmark har köpt. För att göra det enklare för medarbetarna att ta sig till och från jobbet anordnas en särskild busslinje mellan lagret och den närmsta pendeltågsstationen. Detta gör att våra medarbetare sparar mer än en timme i restid varje dag. Att resa kollektivt är dessutom både ekonomiskt och klimatsmart!

CEVAs lager i Brunna en av de större arbetsgivarna i Upplands Bro. Lagrets placering är optimal för att serva både kund och mottagare på bästa sätt. Här kan vi smidigt och effektivt ta emot kläder, skor och skönhetsartiklar för att sedan skicka dem till mottagare i hela Norden. 

CEVA-Bus-Solution-Brunna-Sweden

 

Många av medarbetarna tar sig till jobbet med pendeltåget till Kungsängens station, men för den sista biten till lagret finns det inga naturliga förbindelser. Därför beslutade CEVA i Brunna att abonnera egna bussar, för att göra resan till och från arbetet smidig.

– Tyvärr är kollektivtrafiken till lagerområdet inte optimalt utbyggd – vilket flera företag har påpekat till kommunen och regionen. I väntan på förbättring har vi ordnat med egna bussar som mellan stationen och lagret. Detta ger av våra medarbetare över en timme extra om dagen för att göra annat än transportera sig, säger Fredrik Gemfors, Head of CL Nordics CEVA i Brunna. 

"För oss är personalen alltid högsta prioritet. Jag är stolt och glad över att vi kan förenkla resan till och från jobbet för våra anställda – och samtidigt stötta vår kund Zalando på allra bästa sätt "

Antalet turer har sedan ökat i takt med att verksamheten i Brunna har vuxit och fler medarbetare har anställts. Idag kör CEVAs busslinje totalt 12 turer om dagen mellan Kungsängens Station och lagret, på morgonen, vid skiftbytena mitt på dagen och på kvällen. 

– För oss är personalen alltid högsta prioritet. Jag är stolt och glad över att vi kan förenkla resan till och från jobbet för våra anställda – och samtidigt stötta vår kund Zalando på allra bästa sätt – ytterst handlar det om att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, avslutar Fredrik Gemfors.

På lagret i Brunna ses arbetsmiljön ständigt över. Förändringar och förbättringar görs i samarbete med de anställda, skyddsombud och fackförbundet Transport som företaget har kollektivavtal med.