CEVA HSE Coordinator Morris
CEVA HSE Coordinator Morris

Behind the Scenes at QESH: Talking to Morris and Mike

Find out how Morris and Mike work as HSE Coordinators at CEVA Logistics and learn more about the duties and responsibilities of this important role in a logistics environment

CEVA Logistics prioritizes the health and safety of its employees, with Quality, Environment, Safety and Health (QESH) or HSE Coordinators playing a crucial role in ensuring a safe working environment.

The QESH team works on this every day and indirectly and directly ensures more safety on the work floor. The most important task of an HSE Coordinator is to ensure that the processes in the warehouse run smoothly and that the accident rate remains as low as possible. The HSE Coordinators are also responsible for training employees to recognize and avoid potentially dangerous situations, so that they can do their job safely and without risk.

The role of an HSE Coordinator at CEVA Logistics

Despite their job titles, HSE Coordinators do not spend all their time in the office. A significant portion of their work involves walking around the shop floor and staying visible, so they need to maintain good physical health. Morris Sleegers, HSE Coordinator, values the diversity of his work environment, as it allows him to get to know his colleagues and offer assistance where needed. Morris studied Integral Safety Studies and now has about 1.5 years of experience working in the Waalwijk warehouses, where he is responsible for everything related to Health, Safety & Environment. He prioritizes safety above all else and reminds his colleagues of this every day. 

HSE Coordinator Morris

 

The importance of awareness and training for a safe work environment

Training and awareness are critical to creating a safe working environment. HSE Coordinators carry out a variety of tasks and projects, such as organizing campaigns, preparing for internal and external audits and training, maintaining permits, and working on policies and procedures. They also attend courses on first aid and fire protection to remain up-to-date on the latest developments. Morris is often the first to hear about incidents and conducts thorough investigations to identify causes and prevent future occurrences. He advises management and trains employees to recognize and avoid dangerous situations.
 

Collaboration between HSE Coordinators and QESH Manager

Morris works closely with Mike Achterberg, Sr. QESH Manager, who is responsible for the QESH strategy at various CEVA properties. Together, they work to create awareness among all employees and collaborate with managers and fellow QESH coordinators to set agendas, policies and strategies. Mike emphasizes the importance of personal growth and learning, as their job requires anticipating new situations and learning something new every day.

CEVA HSE Team MIke

 

HSE at CEVA Logistics: A continuous process of learning and improvement

HSE is an ongoing process at CEVA Logistics, with a commitment to continuous learning and improvement to create a safe and healthy working environment for all employees. If you're interested in joining an organization that values health, safety, risk and compliancy and prioritizes personal growth and development, check out the career opportunities at CEVA Logistics and Dare to Grow!
 

 

 

Achter de schermen bij QESH: in gesprek met Morris en Mike

Bij CEVA Logistics zijn QESH of HSE Coördinatoren van groot belang om ervoor te zorgen dat alle medewerkers in een veilige en gezonde omgeving werken.

Het Quality, Environment, Safety and Health (QESH)-team werkt hier elke dag aan en zorgen indirect en direct voor meer veiligheid op de werkvloer.

Een HSE Coördinator heeft als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat de processen in het warehouse soepel verlopen en het ongevalspercentage zo laag mogelijk blijft. Medewerkers worden getraind om potentieel gevaarlijke situaties te herkennen en te vermijden, zodat ze veilig en zonder risico hun werk kunnen doen. 

De rol van een HSE Coördinator bij CEVA Logistics

Het werk van een HSE Coördinator is allesbehalve een kantoorbaan, want er wordt dagelijks veel gelopen en het is belangrijk om zichtbaar te zijn op de werkvloer en om fit en gezond te blijven. Morris Sleegers, HSE Coördinator, onderschrijft de afwisseling van werkomgeving als voordeel in zijn werk. ‘Door aanwezig te zijn op de werkvloer leer je de mensen kennen en kan ik ze echt helpen’, vertelt Morris. Dit is key voor zijn functie, want de medewerkers op de vloer komen nu bij hem terug om een fijne en veilige werkomgeving te borgen, dit doen ze door samen te werken. Morris wilde na zijn studie Integrale Veiligheidskunde, eerdere werkervaring in de logistiek combineren met zijn opleiding. Inmiddels werkt hij zo’n 1,5 jaar in de warehouses in Waalwijk, waar hij verantwoordelijk is voor alles rondom Health, Safety & Environment. Veiligheid staat bij hem op nummer 1 en daar helpt hij zijn collega’s dagelijks aan herinneren.

HSE Coordinator Morris

 

Het belang van awareness en training voor een veilige werkomgeving

Het werk van een HSE Coördinator omvat veel verschillende taken en projecten, waaronder het opzetten van campagnes, het voorbereiden van interne en externe audits en trainingen, het bijhouden van vergunningen en het werken aan het beleid en de procedures. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en daarom volgen HSE Coördinatoren regelmatig BHV of EHBO-cursussen. Zo kunnen ze ondersteuning en expertise bieden in geval van nood en kunnen ze de veiligheid op de werkvloer blijven waarborgen.

Morris is één van de eerste collega's die op de hoogte is wanneer er een incident heeft plaatsgevonden. Hij doet uitgebreid onderzoek naar wat er precies is gebeurd en belangrijker nog, hoe dergelijke incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Hij adviseert het management en geeft trainingen aan medewerkers op de werkvloer, zodat zij gevaarlijke situaties kunnen herkennen en weten hoe ze deze kunnen voorkomen. ‘Het is belangrijk dat medewerkers weten wie je bent en wat je voor hen kunt betekenen. Op deze manier dragen zij bij aan het veranderen van de cultuur binnen de organisatie.’ Naast de ad hoc werkzaamheden werkt het QESH-team aan verschillende projecten, zowel gezamenlijk als individueel. Er worden wekelijks HSE-thema's geselecteerd waarvoor campagnes worden opgezet en er is voorbereiding nodig voor interne en externe audits en trainingen. Het team zorgt ook voor de juiste vergunningen en werkt mee aan het ontwikkelen van beleid voor de organisatie.

Samenwerking tussen HSE Coördinatoren en QESH Manager

Morris werkt nauw samen met Mike Achterberg, Sr. QESH Manager. Mike en zijn team zijn verantwoordelijk voor de QESH-strategie op verschillende panden van CEVA Logistics.

Het is belangrijk dat het team kan doen waarvoor ze zijn aangesteld en daarom zijn ze dagelijks bezig met het creëren van awareness onder alle medewerkers. Mike en de QESH Coördinatoren werken samen met diverse managers in de business en mede QESH-managers om de agenda en strategie te bepalen. Deze vertalen zij weer naar de verschillende panden waar diverse klanten met andere processen werken. ‘Er bestaat geen opleiding die ons precies leert wat we moeten doen in ons werk, omdat we iedere keer weer moeten anticiperen op nieuwe situaties, veranderende wet- en regelgeving, klantwensen, nieuwe vergunningen of certificeringen. Je leert op de opleiding niet hoe je met klanten, managers, overheden, verzekeraars of certificerende instellingen om moet gaan. Ons vakgebied is zeer breed te noemen, interessant, uitdagend en we blijven continu leren.  Persoonlijk vind ik het continu blijven leren en de omgang met mensen juist het leuke aan mijn functie’, vertelt Mike.
 

CEVA HSE Team MIke

 

HSE bij CEVA Logistics: Een continu proces van leren en verbeteren

HSE speelt een belangrijke rol binnen CEVA Logistics. Het is een continu proces van leren en verbeteren om zo een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor alle medewerkers. Wil jij onderdeel worden van een organisatie die veiligheid, gezondheid en risk en compliancy hoog in het vaandel heeft staan? En wil jij meegroeien in een organisatie waar persoonlijke ontwikkeling en groei centraal staan? Kijk dan eens naar de carrièremogelijkheden bij CEVA Logistics en Dare to Grow!