ceva_logistics_benelux_maintenance-team

Discover Your Future in Technical Maintenance

Discover Your Future in Technical Maintenance: Join the CEVA Logistics Maintenance Team!

At CEVA Logistics, it's all about seamless logistics. But did you know that our Maintenance team is the driving force behind the reliability of our machinery? Learn more about the challenging world of maintenance and discover how you can make a difference!

Maintenance Makes the Difference

Our dedicated Maintenance colleagues work daily on preventive maintenance and repairs of the machinery. With careful planning, we regularly perform maintenance to minimize production disruptions. Our team is always ready to quickly resolve unforeseen machine issues.

Impact in Waalwijk: Bol.com E-commerce Operation

In Waalwijk, we collaborate closely with bol.com to ensure a smooth e-commerce operation. Every moment matters, as the success of each day depends on well-functioning machines. Mitchell Snoeren, Team Leader in Waalwijk, emphasizes the diversity of our machinery and how our team collaborates closely with various suppliers.

ceva_logistics_benelux_maintenance-team

Diversity of Techniques and Growth Opportunities

At CEVA Logistics Maintenance, no day is the same. The diversity of techniques, from electronics to hydraulics, keeps our team alert and enthusiastic. Our Mechanics have the chance to develop broad skills and even specialize. Technical interest and a thirst for learning are the keys to success.

ceva_logistics_benelux_maintenance-team

Growing Together and Making an Impact

Jarno Haans, Team Leader in Tilburg, shares that at CEVA Logistics, we believe in continuous growth. We offer training, education, and support in both technical skills and personal development. Our Maintenance colleagues are never alone on their journey.

ceva_logistics_benelux_maintenance-team

Become a Part of Our Team!

If you love technical challenges, diversity, and teamwork, the CEVA Logistics Maintenance Team is the place for you. Join us and be a part of a team that takes pride in tackling complex problems and finding solutions. Together, we ensure that our logistical operation runs smoothly.

Apply Now!

Ready to take the next step in your career? Apply today and discover how you can contribute to the success of CEVA Logistics!

 

 

The Unseen Heroes of CEVA

Ever wondered what goes on behind the scenes in Maintenance? Meet the incredible team that keeps our operations running seamlessly at our Waalwijk and Tilburg warehouses.

 

 

Ontdek Jouw Toekomst in Technisch Onderhoud: Sluit je aan bij het CEVA Maintenance Team!

Bij CEVA Logistics draait alles om naadloze logistiek, maar wist je dat ons Maintenance team de drijvende kracht is achter de betrouwbaarheid van ons machinepark? Kom meer te weten over de uitdagende wereld van maintenance en ontdek hoe jij een verschil kunt maken!

Maintenance Maakt Het Verschil

Onze toegewijde Maintenance collega's zetten zich dagelijks in voor preventief onderhoud en reparaties van het machinepark. Met zorgvuldige planning voeren we regelmatig onderhoud uit om productiestoringen te minimaliseren. Ons team staat altijd paraat om onvoorziene machineproblemen snel op te lossen.

Impact in Waalwijk: Bol.com E-commerce Operatie

In Waalwijk werken we nauw samen met bol.com om de e-commerce operatie soepel te laten verlopen. Elk moment telt, omdat het succes van elke dag afhangt van goed werkende machines. Mitchell Snoeren, Teamleider in Waalwijk, benadrukt de diversiteit van ons machinepark en hoe ons team nauw samenwerkt met verschillende leveranciers.
 

ceva_logistics_benelux_maintenance-team

Diversiteit van Technieken en Groeikansen

Bij CEVA Logistics Maintenance is geen dag hetzelfde. De diversiteit aan technieken, van elektronica tot hydrauliek, houdt ons team alert en enthousiast. Onze Monteurs krijgen de kans om zich breed te ontwikkelen en zich zelfs te specialiseren. Technische interesse en leergierigheid zijn de sleutels tot succes.
 

ceva_logistics_benelux_maintenance-team

Samen Groeien en Impact Maken

Jarno Haans, Teamleider in Tilburg, deelt dat we bij CEVA Logistics geloven in voortdurende groei. We bieden trainingen, opleidingen en ondersteuning aan, zowel op technisch gebied als persoonlijke ontwikkeling. Onze Maintenance collega's staan er nooit alleen voor.

ceva_logistics_benelux_maintenance-team

Word Onderdeel van Ons Team!

Als jij houdt van technische uitdagingen, diversiteit en teamwork, dan is CEVA Logistics Maintenance Team de plek voor jou. Kom bij ons en maak deel uit van een team dat met trots complexe problemen aanpakt en oplossingen vindt. Samen zorgen we ervoor dat onze logistieke operatie op rolletjes loopt.

Solliciteer Nu!

Klaar om de volgende stap te zetten in je carrière? Solliciteer vandaag nog en ontdek hoe jij kunt bijdragen aan het succes van CEVA Logistics! 

 

 

Achter de schermen bij het Maintenance team

Heb je je ooit afgevraagd wat er zich achter de schermen afspeelt bij de technische dienst van CEVA Logistics? We stellen je graag voor aan het team dat ervoor zorgt dat onze logistieke operaties soepel verlopen in Waalwijk en Tilburg.