ceva-benelux-bol-warehouse
ceva-benelux-bol-warehouse

Site Management in the Benelux

Dare to Lead!

Site Management in the Benelux

Dare to Lead! It is our ambition to become one of the world's leading transport and supply chain organizations. This is only possible through the dedication and passion of our people. Your team of logistics professionals is ready to meet you. Lead them to success!

Lead your team to success!

A good working atmosphere is at the heart of the Site Management department.

Site Management has 3 important managerial roles:

Each role leads daily logistic operations at its own level. Together with your team, you determine success on the shop floor. Whether you manage 10, 40 or 100 colleagues, you directly impact the results. 

In every role, you ensure an optimal working atmosphere where our employees can grow. We are proud of the CEVA Team Spirit: a working environment of trust and respect where cooperation is encouraged and health and well-being are of great importance. Logistics is about people, who are the heart of our success.

ceva-benelux-site-management

Dare to Lead at CEVA Logistics!

 

Operations Manager

In the role of Operations Manager, you will successfully lead one of the main processes of the logistics operation. You inspire and motivate your team to achieve goals, and work constructively on your people's development. You will manage a group of Team leaders, and you are indirectly responsible for approximately 100 permanent and temporary employees.

ceva-benelux-employee-bol-kirsten
 

Logistics Team Leader

As the Logistics Team Leader, you lead  daily operations and are responsible for achieving  KPI's and targets on a daily and monthly basis. You  build a strong team, observing team members and coach them where necessary. 

You ensure an optimal working atmosphere where our employees can grow. You measure, analyze and report on current processes and develop ideas to optimize them.

ceva-benelux-employee-teamlead-paul-witberg
 

Team Coordinator

As Team Coordinator, you coordinate the activities on the work floor. You are visible on the work floor, and have a strong character and a 'hands-on' mentality. You coordinate, guide, motivate and enthuse your team of Operators and Flexworkers. You proactively identify problems on the floor and solve them. The focus is on your team but in consultation with your team leader you take up projects concerning process improvements.

ceva-benelux-employee-team-coordinator
ceva-benelux-site-management-rubin

Read the story of Managers Rubin, Tom and Thijs!

All three of them manage a team of logistics professionals, putting people #1. "Because when people are in a better place, they go to work happier, and you want to give that piece of work happiness to everyone."

Welcome to the dynamic world of Fulfillment

Working at CEVA Logistics means working for your favourite brands like bol.com, Zalando and de Bijenkorf. Together with your team, you ensure thousands of consumers receive their online orders on time.

We operate worldwide with more than 110,000 employees, across nearly 1,000 locations in 170 countries and counting!

CEVA Logistics provides global supply chain solutions to connect people, products and suppliers around the world. We are supply chain experts. We live and breathe logistics, every day. Above all, we believe that logistics is about people. That's why we are building a global culture of teamwork and respect.

 

ceva-benelux-bol-warehouse

 

 

Site Management in de Benelux

Dare to Lead! Het is onze ambitie om een van 's werelds meest toonaangevende transport- en supply chain-organisatie te worden. Dit is alleen mogelijk door de toewijding en passie van onze mensen. Jouw team vol logistieke professionals staat klaar om je te ontmoeten. Leid ze naar succes!

Leid jouw team naar succes!

Een goede werksfeer staat centraal bij afdeling Site Management

Site Management kent 3 belangrijke leidinggevende rollen:

Iedere rol leidt op zijn niveau de dagelijkse logistieke operatie. Samen met jouw team bepaal jij het succes op de werkvloer. Of je nu 10, 40 of 100 collega’s aanstuurt, jij hebt directe impact op de resultaten. 

In iedere rol zorg jij voor de optimale werksfeer waar onze medewerkers kunnen groeien. We zijn er trots op, de CEVA Team Spirit. Een werk omgeving van vertrouwen en respect. Waar samenwerking wordt gestimuleerd en gezondheid en welzijn van groot belang zijn. Logistiek draait om mensen, de sleutel van ons succes.

ceva-benelux-site-management

Dare to Lead bij CEVA Logistics!

 

Operations Manager

In de rol van Operations Manager ga je een van de hoofdprocessen van de logistieke operatie succesvol leiden. Je enthousiasmeert en motiveert je team om doelen te realiseren en werkt constructief aan de ontwikkeling van je mensen. Je stuurt een team aan van Teamleaders en bent indirect verantwoordelijk voor ongeveer 100 medewerkers, zowel vast personeel als uitzendkrachten. 

ceva-benelux-employee-bol-kirsten
 

Teamleider Logistiek

Als Teamleider Logistiek leid je de dagelijkse operatie en ben je verantwoordelijk voor het behalen van de kpi's en doelstellingen op dag en maandbasis. Je stuurt je team aan, observeert de teamleden en coacht ze waar nodig. Zo smeed je een ijzersterk team!

Je zorgt voor de optimale werksfeer waar onze werknemers kunnen groeien. Je meet, analyseert en rapporteert over de logistieke processen en bedenkt ideeën om ze te optimaliseren.

ceva-benelux-employee-teamlead-paul-witberg
 

Team Coördinator

Als Team Coördinator, coördineer jij de werkzaamheden op de werkvloer. Je bent duidelijk zichtbaar op de werkvloer, staat sterk in je schoenen en hebt een ‘hands on’ mentaliteit. Je coördineert, begeleidt, motiveert en enthousiasmeert jouw team van Operators en Flexkrachten. Pro actief signaleer jij problemen op de vloer en lost ze op. De focus ligt op je team maar in overleg met je Teamleider pak jij projecten rondom procesverbeteringen op.

ceva-benelux-employee-team-coordinator
ceva-benelux-site-management-rubin

Lees het verhaal van Managers Rubin, Tom en Thijs!

Alle drie sturen zij een team van logistieke professionals aan en zetten daarbij de mens op #1. "Want wanneer mensen beter op hun plek zitten, gaan ze vrolijker naar hun werk, en dat stukje werkgeluk wil je iedereen meegeven.”

Welkom in de dynamische wereld van Fulfillment

Werken bij CEVA Logistics - dat betekent werken voor jouw favoriete merken zoals bol.com, Zalando en de Bijenkorf. Samen met jouw team zorg je ervoor dat duizenden consumenten hun online bestelling op tijd ontvangen.

Dat doen we wereldwijd met meer dan 110.000 medewerkers, verspreid over bijna 1.000 locaties in meer dan 170 landen.

CEVA Logistics biedt wereldwijde supply chain-oplossingen om mensen, producten en leveranciers over de hele wereld met elkaar te verbinden. Wij zijn supply chain experts. We leven en ademen logistiek, elke dag. Bovenal geloven we dat het in de logistiek draait om mensen. Daarom bouwen we aan een wereldwijde cultuur van teamwork en respect.