Colleagues in office
Colleagues in office

Account Management & Customer Support in the Benelux

Dare to Grow! Zet jouw kennis en ervaring om in een bloeiende carrière bij CEVA Logistics.

Werken bij CEVA Logistics is de eerste stap van een uitdagende en succesvolle carrière in de logistiek. Wij waarderen jouw professionele en persoonlijke groei. Daarom moedigen we initiatief aan en stimuleren we je om het maximale uit jouw carrière binnen CEVA te halen. De mogelijkheden om je eigen pad te volgen zijn eindeloos! Groei mee bij CEVA Logistics!

Account Management & Customer Support in de Logistiek?

Jazeker! Binnen CEVA Logistics bedienen we enorm veel verschillende klanten met diverse logistieke vraagstukken. De afdeling Accountmanagement & Customer Support zorgt ervoor dat de klant (en de klant van de klant) de juiste service en ondersteuning ontvangt en ontzorgt wordt. 

Dat vraagt om de juiste aandacht voor de klant. Jouw Customer Service ervaring is daarom enorm waardevol in de logistiek  Account Management & Customer Support kent veel verschillende facetten en rollen binnen CEVA logistics. Of je nu actief bent als Customer Service Medewerker, als Teamlead een groep van Account Support Medewerkers aanstuurt of new business binnenhaalt als Business Development Manager, 1 ding komt altijd overeen: De focus op de klant.

CEVA Logistics groeit enorm hard en Accountmanagement & Customer Support speelt daarin een actieve rol. Welke rol past het beste bij jouw carrière en ambities?

Teamleader and Operations

Klanten ondersteunen met de beste oplossingen

 

De onmisbare schakel tussen onze klanten en de warehouses! Het aanspreekpunt van onze klanten. Of het nu via e-mail, telefoon of face-to-face is: jij handelt vragen en klachten correct af en zorgt altijd voor een goede afloop. Klaar om jouw ervaring met klantenservice in te zetten in de logistiek? We zoeken meerdere Customer Service medewerkers door heel Nederland!

Vrijblijvend bieden we je graag de gelegenheid om in gesprek te gaan met de Corporate Recruiter van CEVA Logistics. Gaandeweg wordt dan duidelijk wat voor jou de leukste baan is en het beste bij je ambitie past. We zoeken het graag met je uit middels een oriënterend gesprek, geen sollicitatie!

CEVA Employee

Een team van Customer Service professionals aansturen

Je zorgt voor de optimale werksfeer waar jouw team van Customer Service professionals kunnen groeien. Je meet, analyseert en rapporteert richting de klant. Samen met je team en de klant bedenk je optimalisatie ideeën om samen te blijven groeien. Een rol vol uitdaging met ruimte voor plezier en verbinding.

Vrijblijvend bieden we je graag de gelegenheid om in gesprek te gaan met de Corporate Recruiter van CEVA Logistics. Gaandeweg wordt dan duidelijk wat voor jou de leukste baan is en het beste bij je ambitie past. We zoeken het graag met je uit middels een oriënterend gesprek, geen sollicitatie!

ceva-benelux-site-management_thijs-janssen

Nieuwe klanten aantrekken en bestaande relaties uitbouwen

 

Direct impact maken op de organisatie met jouw kennis en ondernemerschap! Je kent de markt en ambitie van de klant en kijkt continu naar mogelijkheden om nieuwe relaties op te starten en bestaande relaties verder uit te bouwen. We geven je alle ruimte en vertrouwen om jouw rol te pakken.

Vrijblijvend bieden we je graag de gelegenheid om in gesprek te gaan met de Corporate Recruiter van CEVA Logistics. Gaandeweg wordt dan duidelijk wat voor jou de leukste baan is en het beste bij je ambitie past. We zoeken het graag met je uit middels een oriënterend gesprek, geen sollicitatie!

Employee CEVA

Welkom in de dynamische wereld van Fulfilment

CEVA Logistics biedt wereldwijde supply chain-oplossingen om mensen, producten en leveranciers over de hele wereld met elkaar te verbinden. Wij zijn supply chain experts. We leven en ademen logistiek, elke dag. Bovenal geloven we dat het in de logistiek draait om mensen. Daarom bouwen we aan een wereldwijde cultuur van teamwork en respect.

Dat doen we wereldwijd met meer dan 98.000 medewerkers, verspreid over bijna 1000 locaties in meer dan 160 landen.

Werken voor CEVA Logistics betekent:
⦁    Een marktconform salaris afhankelijk van je ervaring en opleidingsniveau
⦁    Goede secundaire voorwaarden met o.a. reiskostenvergoeding
⦁    Een jaarcontract met uitzicht op vast
⦁    Goede pensioenregeling en 8% vakantiegeld
⦁    Ontwikkel jezelf d.m.v. onze CEVA Academy
⦁    Blijf fit en vitaal dankzij ons CEVAfit Programma

Employee with warehouse background
Employee with warehouse background

Lees het verhaal van Nicolle, Godelieve en Marliz over Customer Service en Support in de logistiek!

Zij zorgen dat alles voor de klant soepel verloopt, dat vragen worden beantwoord en een klacht lossen zij op in de dynamische logistieke wereld. Nicole, Godelieve en Marliz vertellen je er alles over!

LATEST JOB OFFERS

No job result found
Employee CEVA

Dare to Grow! Turn your knowledge and experience into a thriving career at CEVA Logistics.

Working at CEVA Logistics is the first step of a challenging and successful career in logistics. We value your professional and personal growth. Therefore, we encourage initiative and stimulate you to make the most of your career within CEVA. The opportunities to follow your own path are endless! Grow with us at CEVA Logistics!

 

 

Account Management & Customer Support in Logistics?

Yes! Within CEVA Logistics, we serve a huge variety of customers with various logistics challenges. The Account Management & Customer Support department ensures that the customer (and the customer's customer) receives the right service and support and is taken care of. 

This requires the right attention to the customer. Your Customer Service experience is therefore enormously valuable in logistics

Account Management & Customer Support has many different facets and roles within CEVA logistics. Whether you work as a Customer Service Employee, manage a group of Account Support Employees as Team Leader or bring in new business as Business Development Manager, one thing always comes together: the focus on the customer.

CEVA Logistics is growing tremendously fast and Account Management & Customer Support plays an active role in this. 

Which role best suits your career and ambitions? 

Teamleader and Operations

Supporting customers with the best solutions

 

The indispensable link between our customers and the warehouses! The point of contact for our customers. Whether by e-mail, phone or face-to-face: you handle questions and complaints correctly and always ensure a good outcome. Ready to put your customer service experience to use in logistics? We are looking for several Customer Service employees throughout the Netherlands! 

With no obligation, we would like to offer you the opportunity to talk to CEVA Logistics' Corporate Recruiter. Along the way, it will then become clear what the best job for you is and what best matches your ambition. We would like to find out together with you through an exploratory interview, not a job application!

CEVA Employee

Managing a team of Customer Service professionals

 

You provide the optimal working atmosphere where your team of Customer Service professionals can grow. You measure, analyse and report to the customer. Together with your team and the customer, you come up with optimisation ideas to keep growing together. A challenging role with room for fun and connection.

With no obligation, we would like to offer you the opportunity to talk to CEVA Logistics' Corporate Recruiter. Along the way, it will then become clear what the best job for you is and what best matches your ambition. We would like to find out together with you through an exploratory interview, not a job application!

ceva-benelux-site-management_thijs-janssen

Attract new customers and build existing relationships

 

Make an immediate impact on the organisation with your knowledge and entrepreneurship! You know the customer's market and ambition and are constantly looking for opportunities to start up new relationships and expand existing ones. We give you all the space and confidence you need to fulfil your role.

With no obligation, we would like to offer you the opportunity to talk to CEVA Logistics' Corporate Recruiter. Along the way, it will then become clear what the best job for you is and what best matches your ambition. We would like to find out together with you through an exploratory interview, not a job application!

Employee CEVA

LATEST JOB OFFERS

No job result found